Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Malaysia ~ asampedasikanpari

nuffnang

Sabtu, 14 Mei 2011

Sejarah Perkembangan Pendidikan Di Malaysia

1) ZAMAN PENJAJAHAN BRITISH

a) Sistem Pendidikan Vernakular
Sistem pendidikan Inggeris mula diperkenalkan di Penang Free School (1816) dan hanya menawarkan peringkat rendah dan peringkat menengah.

b) Sistem Pendidikan Melayu
Sistem pendidikan yang pada peringkat awal hanya menekankan kepada Al-Quran, asas membaca, menulis dan mengira. Pembelajaran di teruskan ke peringkat lebih tinggi sekiranya ada pelajar yang berhasrat menyambung pelajaran. Pada abad ke 19, wujud sekolah melayu yang lebih bertujuan untuk melahirkan nelayan dan petani yang lebih baik berbanding terdahulu. Namun, pembelajaran hanya dihadkan kepada 4 tahu sahaja. Menumpukan lebih kepada aspek membaca, menulis, mengira dan menganyam. Contoh sekolah awal yang wujud :

i) Sekolah Melayu Tasek Belanga (1856)
ii) Sekolah Melayu Penaga, Sekolah Melayu Permatang Pauh, Sekolah Melayu Bukit Tambun (1863)
iii) Sekolah Melayu Kuala Kangsar, Sekolah Melayu Batu Gajah (1884)

Pada abad ke 20, Malay College Kuala Kangsar (MCKK) wujud daripada English Grammar School (1905) yang hanya dihadkan kepada golongan elite. Kewujudan ini bertujuan untuk membantu orang melayu memegang jawatan rendah dalam kerajaan seperti polis, kerani, pelayan pejabat dan sebagainya.

c) Pendidikan Cina
Sistem pendidikan cina mengambil kurikulum yang berorientasikan dari Negara China. Ini termasuk buku teks dan tenaga pengajar dari negara tersebut. Pada 1924, pendidikan cina telah mendapat bantuan daripada kerajaan.

d) Pendidikan Tamil
Ianya dilaksanakan di ladang-ladang getah dimana ramai kaum India tinggal. Sama seperti pendidikan cina, sukatan diambil daripada negara asal iaitu India. Ia menitikberatkan kepada membaca, menulis dan mengira (3M).


2) LAPORAN-LAPORAN PENDIDIKAN

a) Laporan Barnes (1950)
Antara syor-syor dalam Laporan Barnes adalah :

i) menubuhkan satu corak sukatan rendah
ii) memansuhkan sistem vernakular dan digantikan dengan Sekolah Kebangsaan
iii) Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris dijadikan bahasa pengantar utama
iv) Tempoh bersekolah diseragamkan menjadi 6 tahun
v) Pendidikan adalah percuma untuk semua

b) Laporan Fenn-Wu (1951)
Syor-syor dalam laporan ini :

i) Penggunaan Bahasa Melayu, Bahasa Cina dan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar utama
ii) Menyokong untuk menggubal sistem pendidikan kebangsaan
iii) Sekolah cina di kekalkan tetapi sukatan disesuaikan denga persekitaran masyarakat tempatan.

c) Ordinan Pelajaran 1952
Ciri-ciri penting yang terkandung dalam ordinan ini ialah :

i) Sekolah Kebangsaan diperkenalkan dengan dwibahasa secara beransur-ansur melalui kelas bahasa kebangsaan.
ii) Menghadkan kemasukan pelajar ke Sekolah Inggeris
iii) Mengembangkan Sekolah Menengah Vokasional

Namun begitu, ianya tidak dapat dilaksanakan kerana kemelesetan ekonomi pada waktu itu.

d) Laporan Razak (1956)
Merupakan ciri penting yang menjadi asas pembentukan Dasar Pendidikan Kebangsaan:

i) hasrat membentuk satu sistem pendidikan bagi semua kaum
ii) hasrat menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama
iii) hasrat mengadakan kurikulum alam sekelilin dan sukatan sama isi kandungannya
iv) memperkukuh sistem pendidikan kebangsaan dengan sistem peperiksaan yang sama bagi semua pelajar

Syor-syor dalam Laporan Razak :

i) Menubuhkan 2 jenis sekolah iaitu Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah
ii) Menukar sekolah yang ada kepada sekolah umum dengan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama
iii) Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib
iv) Menubuhkan satu jenis Sekolah Menegah Kebangsaan
v) Mengorientasikan semua sekolah ke arah Tanah Melayu dengan sukatan dan jadual waktu yang sama
vi) Memupuk perkembangan bahasa kebangsaan dan meningkatkan pengetahuan rakyat

e) Laporan Rahman Talib (1960)
Syor-syor dalam laporan ini :

i) Memberi pendidikan rendah percuma
ii) Naik darjah secara otomatik sehingga ke Tingkatan 3
iii) Mewujudkan Peperiksaan Penilaian Darjah
iv) Memperbaiki mutu pendidikan di sekolah vernakula
v) Meningkatkan sekolah-sekolah teknik dan vokasional
vi) Menubuhkan Jemaah Nazir
vii) Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama
viii) Penggunaan bahasa rasmi dalam peperiksaan awam
viv) Menyediakan program latihan guru
x) Menyediakan pengajaran agama dan sosial

f) Laporan Kabinet 1979
Jawatankuasa ini ditubuhkan pada 1974 bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. Tugas-tugasnya meliputi :

i) Meneliti matlamat dan kesan sistem pendidikan
ii) Memastikan keperluan tenaga rakyat dan negara dipenuhi
iii) Melahirkan masyarakat bersatu padu, displin dan terlatih

Syor-syor dalam laporan ini :

i) Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Bahasa Inggeris wajib diajar.
ii) Kurikulum dan peperiksaan yang sama dan berorientasikan Malaysia.
iii) Peluang pendidikan asas selama 9 tahun
iv) Kewujudan KBSR dan KBSM
v) Wujudkan pelbagai kemudahan pendidikan di universiti dan menggalakkan kegiatan ko-kurikulum

Sumber rujukan :

Abdul Shukor Kamsir. (2007). Kepelbagaian Murid Dan Implikasinya Pelaksanaan Kurikulum,[Online]http://www.scribd.com/doc/11460992/Kepelbagaian-Murid-Dan-Implikasinya-Terhadap-Perlaksanaan-Kurikulum.

Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri,(2010), http://www.kabinet.gov.my

Datuk Dr. Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. (1993). Wawasan Pendidikan - Agenda Pengisian
Nurin Enterprise. Kuala Lumpur.

Kementerian Pelajaran Malaysia. Imbasan Sejarah Pendidikan Negara. [Online]. http://www.moe.gov.my/?id=83&lang=my.

Lembaga Penyelidikan Undang-undang. (2003). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). International Law Book Services. Petaling Jaya, Selangor.

Mohd Fadzly. (2010). Sejarah Awal Perkembangan Bahasa Melayu. [Online]. http://www.scribd.com/doc/38869684/Bab-1-Sejarah-Bangsa-Dan-Bahasa-Melayu.

Roszelan. (2008). Wawasan Pendidikan. [Online]. http://www.scribd.com/doc/4978248/WAWASAN-PENDIDIKAN.

Syaza Yasmin. (2010). Laporan Rahman Talib 1960. [Online]. http://www.scribd.com/doc/4853631/Rahman-Talib.

Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU), Jabatan Perdana Menteri.(2010). NKRA Pendidikan. [Online]. http://www.pemandu.gov.my/gtp/?page_id=33.
0 ulasan:

Catat Ulasan

Pengikut Blog Ini

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | free samples without surveys